Verschillen in warmtegevoeligheid tussen normale en acute myeloïde leukemische stamcellen: haalbaarheid van hyperthermische zuivering van leukemische cellen van autologe stamceltransplantaten

In autologe stamceltransplantatie wordt verontreiniging van het transplantaat met kwaadaardige cellen vaak opgemerkt en is het gebruik van in vivo of in vitro zuiveringsmodaliteiten noodzakelijk. Het herstel van de hemopoëtische eigenschappen na transplantatie hangt af van het aantal stamcellen en progenitorcellen in het transplantaat. Daarom werden in de huidige studie de effecten van hyperthermische behandeling […]

D.C.A. Videocompilatie

1st Alternative Cancer Day – Toespraak van Professor Dr. Panos Pappas

Speech by Professor Dr. Panos Pappas. Wanneer de lichaamscel te zwak wordt, neemt de celspanning af, wat resulteert in een disharmonie in het organisme. papimi maakt de noodzakelijke energievoorziening op dit moment mogelijk. De uitvinder, Prof. Dr. Panos Pappas verwacht dat papimi de celspanning zal verhogen en het natuurlijke niveau zal herstellen. Door de cellen […]