Verschillen in warmtegevoeligheid tussen normale en acute myeloïde leukemische stamcellen: haalbaarheid van hyperthermische zuivering van leukemische cellen van autologe stamceltransplantaten

In autologe stamceltransplantatie wordt verontreiniging van het transplantaat met kwaadaardige cellen vaak opgemerkt en is het gebruik van in vivo of in vitro zuiveringsmodaliteiten noodzakelijk. Het herstel van de hemopoëtische eigenschappen na transplantatie hangt af van het aantal stamcellen en progenitorcellen in het transplantaat. Daarom werden in de huidige studie de effecten van hyperthermische behandeling […]